یداله عسگری

کارشناسی ارشد روانشناسی

مورد تایید سازمان روانشناسی:1372

 • دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی
 • دارای مدرک روانشناسی عمومی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و دارای پروانه اشتغال به شماره 1372
 • عضو خانه روانشناسان به شماره  0811000306
 • همکاری با مراکز مشاوره بنیاد شهید از سال 1368 تا 1392
 • همکاری با سازمان  بهزیستی در سال های 1376 تا 1378
 • اشتغال در مرکز مشاوره اندیشه مهر از سال 1376
 • همکاری با بخش پژوهشی سازمان ملی جوانان
 • مشاوره ازدواج و طلاق
 • درمانگری اختلالات روانی
 • آموزش خانواده
 • راه اندازی و تهیه مطالب برای کانال تلگرامی اندیشه و رفتار سالم
 • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مهارت های زندگی