شیما برمه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 • لیسانس روانشناسی بالینی

 • فوق لیسانس روانشناسی بالینی

 • مرکز توانبخشی اعصاب و روان باران

 • مرکز اوتیسم فاطمه زهرا

 • مرکز توانبخشی کودکان معلول ذهنی

 • مرکز ترک اعتیاد پویا

 • مرکز بازپروری زنان اسیب دیده

 • مرکز توانبخشی معلولین نابینا

 • اموزش و درمان مشکلات جنسی کودک و نوجوانان

 • زوج درمانی جنسی

 • تربیت کودکMMT

 • پیشگیری و درمان خیانت های زناشویی

 • درمان شناختی رفتاریCBT

 • درمان شناختی رفتاریCBT

 • تحلیل هیجان و درمان روان پویشی کوتاه مدت

 • پژوهش جهت ارزیابی وضعیت سلامت جنسی و زناشویی معتادان سطح شهرستان اصفهان

photo_2019-05-13_13-58-36-min

ویدئوهای خانم شیما برمه