سارا محمودی

مدیر پشتیبانی همیار عشق

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

  • دوره جامع کارورزی خانواده
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • زوج درمانی
  • خانواده درمانی سیستمی
  • خانواده درمانی ( زوج و فرزندان )
  • رسم ژنوگرام خانواده
  • واکاوی خود
  • خیانت و درمان آن
  • طلاق
  • آغاز فعالیت با مجموعه همیار عشق از سال 1398