سانازباغخانی

کارشناس ارشد روانشناسی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره پروانه فعالیت: 4576

 • کارشناس ارشد روانشناسی

 • مشاور خانواده
 • اختلالات شخصیت با رویکرد CBT و طرح واره
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • سکس‌تراپی
 • مشاوره درمان اعتیاد
 • مشاور کودک
 • روان درمانگر در خصوص مشکلات عاطفی-خلقی
 • بین فردی و روان تنی
 • مدرس دروس روانشناسی در دانشگاه های شهر کرمان
 • فعالیت بالینی در زمینه روانشناسی در مراکز مختلف
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • دارای پروانه مسئولیت فنی سازمان بهزیستی کرمان
 • موسس دفتر مشاوره و خدمات روانشناسی تحت نظارت سازمان بهزیستی
 • دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان
 • رییس موزه نفت کرمان
 • 4 مقاله چاپ شده در مجلات ISC و علمی
 • مدرس کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با موضوعات روانشناختی
 • شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 • سخنران در میزگردهابا موضوعات روانشناسی
 • فعالیت‌ در انجمن‌های علمی