نازی بنائی

دانشجوی دکتری روانشناسی

مورد تایید سازمان بهزیستی کشور: 1848/ ک ص ب

 • دانشجوی دکتری روانشناسی 
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
 • مشاور و مدرس کارگاههای آموزشی در مرکز مشاوره سلامت روان صنعت نفت اراک ، 1390.
 • مشاور و مدرس کارگاههای آموزشی در دانشگاه پیام نور واحد خوانسار ، 1389 تا 1394
 • مدیر فنی مرکز مشاوره مهر پویان دانشگاه پیام نور واحد خوانسار، 1389 تا الان شماره پروانه 3196/ک ص پ.
 • رئیس انجمن های علمی رشته روانشناسی در دانشگاه پیام نور واحد خوانسار، 1392.
 • همکاری با مرکز مشاوره خانواده سلامت در تحت نظارت بهزیستی همدان ، 1394.
 • مشاور خانواده در بنیاد صیانت از نهاد خانواده دفتر امام جمعه همدان، 1394.
 • بیش از 1020ساعت مشاوره در زمینه اعتیاد ، طلاق و…در مرکز مشاوره .
 • کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استان مرکزی.
 • کارگاههای آموزشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان.
 • گواهی تدریس 80 ساعت مهارتهای زندگی به دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار.
 • مشاور در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد آفتاب همدان واقع در 8 متری سیلو ، سال  ۱۳۹۴
 • مدیر فنی و مشاور مرکز مشاوره مهرپویان به مدت ۸ سال.

97

مقالات علمی- پژوهشی

 • تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله با فشار روانی بر کیفیت زندگی زنان خانه‌دار، چاپ شده در فصلنامه علمی – پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد خوراسگان، بهار 1392.
 • تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله با استرس و راهبردهای مقابله ای بر سلامت روان دانشجویان دختر، چاپ شده در فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1391.
 • بررسی تاثیر باورهای انگیزشی و راهبرد های یادگیری خود تنظیمی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان هنرستان‌های تربیت بدنی، پذیرش در JOKULL JOURNAL (ISI)، 02/04/2014.
 • تأثیر یوگا بر شادکامی زنان شهر اراک . پذیرش در BOTHALIA JOURNAL (ISI) ، 01/04/2014.
 • بررسی رابطه سازه‌های کارایی خانواده شامل نقش ها، حل مسأله و ابراز عواطف با اعتیادپذیری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. پذیرش در (ISC).
 • بررسی رابطه کارکرد خانواده با میزان اعتیاپذیری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران.      2014/5/22pinnacle research journals..(ISC) .
 • تأثیر آموزش مداخلات روانشناسی مثبت گرا بر هویت یابی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اراک. مقاله پوستری در کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم انسانی. 20 خرداد 1393.
 • تدریس دروس روانشناسی عمومی ، آسیب شناسی روانی، سمینار در روانشناسی، روانشناسی رشد، پروژه  و …، دانشگاه پیام نور واحد خوانسار، سال تحصیلی 1389  تا الان ادامه دارد.
 • تدریس دروس  روانشناسی عمومی و روانشناسی اجتماعی، دانشگاه  پیام نور واحد گلپایگان، سال تحصیلی 1390.
 •  تدریس دروس  روانشناسی عمومی ، کاربرد آزمونهای روانی ، پروژه و…دانشگاه  پیام نور واحد الیگودرز، سال تحصیلی 1390 تا الان ادامه دارد.
 • تأثیر طرحواره درمانی بر بهبود اختلالات شخصیت
 • هنجاریابی پرسشنامه بلوغ عاطفی
 • هیپنوتیزم درمانی 
 • آموزش مهارتهای زندگی بر رضایت زناشویی در زوجهای جوان
 •  تفکر خلاق