نازِلی وارطانوسیان

کارشناس تولید محتوا

     

  • دیپلم علوم تجربی
  •  کارشناسی رشته روانشناسی (دانشجو )
  • شرکت در وبینار در خصوص طرحواره درمانی
  • شرکت در لایوها و برنامه‌های تخصصی آموزشی در زمینه‌های مختلف روانشناسی