مونا مهدی نسب

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت :

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • کارشناسی روانشناسی
  • مشاور تحصیلی کنکور
  • روانشناس بالینی در کلینیک های روانشناسی
  • دوره ی 120 ساعته درمان شناختی رفتاری
  • دوره 48 ساعته ی طرحواره درمانی
  • دوره 5 ساعته تشخیص ئ اختلالات شخصیت