مژده کبیری

کارشناسی ارشد روانسنجی

مورد تایید سازمان بهزیستی کشور: 717/2695/2568

 • کارشناسی ارشد روانسنجی
 • اختلالات و مشکلات رفتاری از طریق رویکرد CBT و روانکاوی در مراکز مشاوره روانشناسی
 • روانسنجی و اجرای آزمونهای تخصصی در مرکز خدمات روانسنجی
 • مشاور ارشد  در موسسه  مشاوره و راونشناسی
 • مدیر و مربی در  مهد کودک
 • مشاور و نوروتراپیست
 • دوره روان درمانی پویشی ( کوتاه مدت )
 • کارگاه TAT
 • کارگاه اجرای مقیاس هوش استنفورد بینه
 • کارگاه QEEG
 • تشخیص و درمان اختلالات بیش فعالی و نقص توجه – تلفیق رویکرد رفتاری و بازتوانی شناختی
 • ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات یاد گیری
 • کارگاه نوروفیدبک و بایوفیدبک
 • کارگاه درمان اختلال ADHD
 • کارگاه مداخله زود هنگام در تحول کودکان خردسال  از تولد تا پنج سال
 • کارگاه آموزش مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری
 • کارگاه درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان
 • کارگاه بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
 • کارگاه شناخت درمانی کودکان
 • آزمونهای تشخیصی ( نسخه چهارم مقیاسهای هوشی – وکسلر کودکان)
 • کارگاه اجرا و تفسیر مقیاس هوشی وکسلر تکمیلی کودکان
 • مسلط به اجرای انواع آزمونهای بهمراه تحلیل و تفسیر علمی
 • مسلط به ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
 • مسلط به تشخیص و درمان اختلالات بیش فعالی و نقص توجه
 • مسلط به شیو ه های بازی درمانی جهت کودکان
 • درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان با رویکرد CBT
 • درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان با رویکرد CBT
 • مسلط به کار با دستگاه نوروفیدبک
 • مسلط به کار با دستگاه بایوفیدبک
 • درمان اختلالات اضطرابی با دستگاه نوروفیدبک و بایو فیدبک