محمد پیروزی

کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره

 • لیسانس روانشناسی مشاوره

 • فوق لیسانس روانشناسی عمومی

 • مشاوره فردی و بین فردی

 • زوج درمانی

 • استرس اضطراب و افسردگی

 • کودک و نوجوان مشاوره شغلی تحصیلی

 • درمان اختلالات شخصیت

 • روانشناسی رابطه

 • چهره شناسی

 • بازی درمانی گشتالت

 • کشش و کشمکش های فرازناشویی

 • طرح واره درمانی

 • تشخیص و ارزیابی اختلالات بر اساس DSM5

 • نظارت بر کار بالینی (سوپرویژن)

 • دوره آموزی توجه و آگاهی

photo_2019-06-24_13-22-52

مدارک تحصیلی آقای محمد پیروزی