مهشید سادات مصطفوی

دکترای معادل روانشناسی عمومی و مشاور خانواده

 • کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 • دکترای معادل روانشناسی عمومی

 • انجمن روانشناسان ایران

 • انجمن بین المللی مدیریت کیفیت

  International Association of Quality Management

 • سمینار مدیریت راهبردی سازمان ها

 • جایگاه روابط عمومی در توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر

 • بررسی و مقایسه تاثیر انواع روشهای تشویق بر پیشرفت تحصیلی

 • مقایسه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت دانش اموزان

 • اسیب شناسی شبکه های اجتماعی

 • هوش سازمانی خاستگاه و جایگاه اجتماعی

 • Pathology of social network Issn/6690-0921

 • ترجمه کتاب انچه ثابت میکند شما باهوش نیستید.

 • مشاور و روانشناس بخش مشاوره روزنامه همشهری

 • ترجمه کتاب شما احمق نیستید.

photo_2019-01-27_08-02-14

ویدئوهای خانم مهشید سادات مصطفوی