فردوس سرلک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان روانشناسی:5801

 •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • دارنده پروانه رسمی سازمان نظام روانشناسی کل کشور
 • عضو سازمان نظام پزشکی
 • موسس و مسئول فنی مرکز مشاوره مامایی روشنا به مدت 7 سال
 • زوج درمانگر( حل مشکلات و بحران های زناشویی)
 • طرحواره درمانگر( Schematherapsit) شناسایی و درمان تله های زندگی (Life Traps)
 • سکس تراپیست ( مشاوره و درمان مشکلات و اختلالات جنسی)
 • مشاوره فردی و گروه درمانی
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات اضطرابی (Anxiety Disorders)
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات وسواس (Obsessive Compulsive Disorders)
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات افسردگی ( Depression disorders)
 • مشاوره تخصصی قبل از ازدواج
 • آموزش مهارت های زندگی ( مدیریت خشم، مهارت حل مساله، مهارت جرات مندی، افزایش عزت نفس(
 •  آموزش بهداشت روان در دوره بارداری
 • مشاوره و روان درمانی افسردگی دوران بارداری
 • آموزش بهبود روابط زوج در دوران بارداری
 • آموزش فرزندپروری باکفایت
 • آموزش بهداشت جنسی در دوران بارداری، بلوغ، یائسگی
 • آموزش بهداشت روان در دوران یائسگی
 • زوج درمانگر (حل مشکلات و بحران های زناشویی)
 • طرحواره درمانگر(Schematherapist) (شناسایی و درمان تله های زندگی)
 • سکس تراپیست (مشاوره و پدرمان اختلالات جنسی)
 • مشاوره فردی و گروه درمانی
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات اضطرابی
 • مشاوره و روان درمانی اختلالات افسردگی
 • مشاوره تخصصی قبل از ازدواج
 • آموزش مهارت های زندگی (مدیریت خشم،مهارت حل مساله،مهارت جرات مندی،افزایش عزت نفس)
 • بهداشت روان در بارداری
 • افسردگی و اضطراب در بارداری
 • اختلاف زوجین در بارداری