اعظم آقاجانی

دانشجوی دکترا روانشناسی

مورد تایید سازمان بهزیستی کشور: 1754/ ک ص پ

 • دانشجوی دکترا روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • فوق لیسانس روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان
 • خانواده درمانی (زوج درمانی، طلاق، بهبود رابطه و …)
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • درمان افسردگی، استرس، اضطراب و وسواس
 • تکنیک های تصویربرداری مغزی
 • مسئول فنی و مشاور مرکز مشاوره
 • مشاور دادگستری
 • مشاور و کارمند بهزیستی
 • فعالیت در مرکز ترک اعتیاد
 • مدرس دانشگاه پیام نور
 • گذراندن دوره های درمان شناختی رفتاری اضظراب و افسردگی و روابط زوجین
 • شرکت در کارگاه های روان پویشی و تست سواپ
 • آشنایی و کار با دستگاه نوروفیدبک ، بیوفیدبک
 • Tdcs, Tvns, EEG
 • آشنایی با روش های آماری ساده و پیچیده از جمله متاآنالیز و مدل ساختاری و….
 • Cognitive profile in Gilles De la Tourette Syndrome: A novel enhancing perspective via modulating
  the signal-to-noise ratio. Biological Psychiatry,2020.  (Impact factor  11.5).
 • بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دارای کیفیت خواب نامطلوب. مجله دستاوردهای روانشناختی.اهواز.1391
 • رابطه بین رضایت زناشویی و افسردگی و سیستم ایمنی (1393). مجله مشاوره خانواده.تهران
 • رابطه بین رضایت زناشویی، رضایت جنسی، افسردگی و اضطراب. پنجمین کنگره روانشاسی بالینی.تهران.1394
 • رابطه بین رضایت زناشویی با سبک دلبستگی و رضایت جنسی. پنجمین کنگره روانشاسی بالینی.تهران.1394
 • بررسی پارامترهای خواب و رابطه آن با کیفیت زندگی دانشجویان دختر.هفتمین سمینار بهداشت روان.1393
 • بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاخیر خواب، مدت خواب و وقفه خواب در دانشجویان دختر. هفتمین سمینار بهداشت روان.1393
Ms.Aghajani