زهرا نعیمی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی

-کارشناسی راهنمایی و مشاوره
-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

-یکسال (۵۰۰ ساعت) کارورزی زیر نظر آقای دکتر شهرام وزیری و خانم دکتر فرح لطفی در کلینیک یاریگر

-آموزش مایند فولنس به کارورزان کلینیک یاریگر

-دوره ۱۰۰ ساعته cbt (خانم ها دکتر موتابی و دکتر فتی)

– دوره ۵۰ ساعته مربیگری مهارتهای زندگی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

– کارگاه ۱۲ ساعته زوج درمانی دکتر هزاره ای

– کارگاه ۸ ساعته ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال بیش فعالی دکتر سارا گودرزی

– ورک شاپ ۸ساعته مدیریت بحران در بلایای طبیعی زیر نظر پروفسور حمید رضا خانکه

– ورک شاپ ۸ ساعته ریلکسیشن زیر نظر پروفسور مارکوس اشتوک از آلمان

– دوره ۲۴ ساعته نورو فیدبک مقدماتی در موسسه پرتو دانش

– دوره ۱۶ ساعته نورو فیدبک پیشرفته در موسسه پرتو دانش

زهرا نعیمی