سوگند حشمتی پور

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره پروانه فعالیت: 4556

 • کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

 • گذراندن کارگاه آموزشی پیش از ازدواج – دانشگاه تهران.
 • گذراندن دوره آموزشی (مربیگری آموزشی و مشاوره پیش از ازدواج).
 • گذراندن دوره کاروزی و نظارت بالینی در حیطه ارزیابی و تشخیص بالینی، اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون‌های روانشناسی پرکاربرد شامل EMS ,MMPI-2 ,NEO-PR ,MCMI-3 و طرح‌ریزی و اجرای درمان آن با تاکید بر درمان شناختی رفتاری طرحواره درمانی و کار بالینی.
 • گذراندن دوره CBT شناختی رفتاری با شیوه سنجش فرمول بندی،طرح درمان اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسواسی – اجباری اختلال فراگیر، اختلال آسیمگی، اختلال اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و عزت نفس.
 • ارائه پایان نامه به عنوان بررسی تاثیر محیط خانواده آزار دهنده در بین ارتباطات گرم و رضایت خانواده
 • ارائه مقاله ISI با عنوان بررسی تاثیر محیط خانواده آزار دهنده در بین ارتباطات و رضایت خانواده
 • مدرس دانشگاه پیام نور دماوند
 • مدرس دانشگاه پیام نور پردیس
 • مدرس دانشگاه پیام نور لواسانات
 • ارائه مشاوره فردی زوج درمانی – خانواده ، طلاق پیش از ازدواج مرکز در مزاکز درمانی
 • مجری دوره‌های آموزشی از جمله مهارت‌های زندگی (مدیریت استرس–مدیریت خشم–مهارت ارتباط موثر مهارت حل مسئله – مهارت تصمیم گیری – مهارت جرات مندی – تنظیم هیجان) تنظیم خلق منفی، افسردگی
 • آموزش پیش از ازدواج
 • مربیگری آموزشی و مشاوره پیش از ازدواج
 • برگزاری کارگاه‌های مربی‌گری