نیوشا احمدیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره عضویت :

دارای مدرک روزانه کارشناسی روانشناس عمومی از دانشگاه امام خمینی قزوین
دارای مدرک روزانه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زنجان

روانشناس بالینی بیمارستان لولاگر تهران

همکاری با کلینیک های خصوصی شهر تهران به عنوان روانشناس بالینی

سخنرانی در همایش ملی سکته مغزی سال ۹۷ با عنوان بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور بر حافظه ، توجه و کارکردهای اجرایی مبتلایان به سکته مغزی
پذیرش مقاله با عنوان بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه محور توجه آشکار بر کیفیت زندگی مبتلایان به سکته مغزی در کنگره بین المللی رواندرمانی با محوریت خانواده درمانی _دانشگاه تهران ۱۳۹۷

دارای مدرک درمانگری به شیوه emdr
دارای مدرک طرحواره درمانگری
دارای مدرک سکستراپی
دارای مدرک هیپنوتراپی
دارای مدرک توانبخشی شناختی

  • کارشناسی روانشناسی عمومی
  • کارشتاسی ارشد روانشناسی بالینی