مهناز جعفرزاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان نظام روانشناسی با شماره پروانه فعالیت:5550

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

 • عضویت در سازمان نظام روانشناسی
 • عضو گروه سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران و فعالیت به عنوان روانشناس مرکز از سال 94
 • عضو گروه آموزشی مهارت های ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران و برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی برای دانشجویان پزشکی از سال 1392
 • فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • سابقه کار در طرح سنجش کودکان پیش دبستانی
 • فعالیت در سازمان نظام روانشناسی به عنوان بازرس سازمان
 • مدرس دوره‌های آموزشی از جمله مهارت‌های زندگی (مدیریت استرس– مدیریت خشم–مهارت ارتباط موثر- مهارت حل مسئله – مهارت تصمیم گیری – مهارت جرات مندی – تنظیم خلق منفی) از سال 92
 • اجرای کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی برای پرسنل آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران
 • اجرای کارگاه آموزشی پیشگیری از افسردگی برای پرسنل آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران
 • عضو گروه  سلامت روان شهرداری منطقه 17 تهران بعنوان روانشناس سراهای محله
 • چاپ مقاله در فصنامه علمی پژوهشی” پژوهش در نظام های آموزشی” تحت عنوان” تدوین راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سوءمصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نیازهای خاص زنان برای درمان”
 • چاپ مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تحت عنوان”نیمرخ مصرف مواد در زنان معتاد”
 • ارائه مقاله ” رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های مقابله ای با رفتارهای پرخطر در دانشجویان” در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
 • ارائه مقاله ” بررسی کیفی نیازهای خاص زنان معتاد برای درمان” در همایش ملی سلامت زنان
 • ارائه مقاله ” بررسی وضعیت ارتباطی و ازدواج زنان معتاد متاهل” در اولین کنگره ملی مشاوره،خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه
 • اولین کنگره” ملی مشاوره،خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه”
 • شرکت در سمینار تخصصی”فراشناخت:دیدگاهی نوین در صورتبندی و درمان اختلالات اضطرابی”
 • شرکت در سمینار “سراسری بهداشت روانی دانشجویان”
 • شرکت در پنجمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در کنفرانس علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان “حقوق کودک و فرزندخواندگی از رویکرد اخلاقی و وظیفه گروه های مراقبتی کودکان”
 • شرکت در کنفرانس علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان “جایگاه کودکان در نظام سلامت”
 • شرکت در همایش علمی سلامت روان و رسانه ” با موضوع خشونت خانگی”
 • مشارکت در ترجمه کتاب راهنمای عملی درمان سوءمصرف مواد نوجوانان (Clinical Manual of Adolescent Substance Abuse Treatment): Edited by Yifrah Kaminer, M.D., M.B.A. Ken C. Winters, Ph.D.
 • شرکت در کارگاه “درمان شناختی-رفتاری”
 • شرکت در کارگاه “تشخیص و مداخله در مشکلات تحصیلی دانشجویان”
 • شرکت در کارگاه “زوج درمانی شناختی-رفتاری”
 • شرکت در کارگاه “درمان شناختی-رفتاری سوءمصرف مواد”
 • شرکت در کارگاه “مداخله در بحران خودکشی”
 • شرکت در کارگاه “پیشگیری از بدرفتاری و غفلت از کودکان در برنامه تحول نظام سلامت”
 • شرکت در کارگاه “درمان انگیزشی افراد مبتلا به سوءمصرف مواد “
 • شرکت در کارگاه “تربیت مربی مهارت های پیش از ازدواج “
 • شرکت در کارگاه “نقش رسانه در پیشگیری از خشونت “