فاطمه رمضانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مورد تایید سازمان بهزیستی کشور: 717/2698/2015

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 • کارشناس فرهنگی کمیته امداد امام خمینی منطقه 19
 • روانشناس مراکز درمان اعتیاد
 • روانشناس در مراکز مشاوره و روانشناسی
 • مسئول فنی مرکز مشاوره و روانشناسی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های زندگی و سلامت روان
 • اجرای تست‌های هوش ( وکسلر بزرگسال و کودک، ریون) و تستهای شخصیت و آسیب شناسی روانی (MMPI, NEO, Milon, SCL-90, GHQ,  ، ترسیم خانواده و…)

Ramezani, F., Mazraeh, S.A. The effectiveness of life skills training on life satisfaction in patients with spinal cord injury. Clinical psychology and special education. 2018. Vol , 7. No, 3. Pp. 135-145

Ramezani, F. Lotfi Kashani, F. the effectiveness of four- factor psychotherapy on divorced women’s mental health. 2016. 9th international congress for psychotherapy- Asian chapter of WCP. Tehran. Iran.

 • دوره کامل درمان اعتیادMMT در مرکز ملی مطالعات اعتیاد
 • دوره کامل درمان شناختی رفتاری
 • دوره کامل مربیگری مهارت‌های زندگی
 • دوره درمان شناختی رفتاری کودک
 • دوره درمان اضطراب و افسردگی
 • اصول و فنون زوج درمانی براساس رویکرد شناختی رفتاری
 • مصاحبه انگیزشی
 • آموزش مبانی تاب‌آوری در حوزه HIV/AIDA