می تونی بحث درباره افسردگی بعد از شکست عشقی (افسردگی شکست عاطفی چطور کنترل کنم) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!