می تونی بحث درباره فال بازگشت معشوق و طلسم برگرداندن عشق را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!