می تونی بحث درباره شک به همسر (مشکوک شدن زن یا شوهر به خیانت همسرش) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!