می تونی بحث درباره تئوری دلبستگی (Attachment Theory) در روابط عاشقانه را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!