می تونی بحث درباره دوره جذب مرد با موبایل(عاشق کردن مرد از راه دور با پیام) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!