می تونی بحث درباره بهبود رابطه با موبایل (جذب عشق با موبایل) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!