می تونی بحث درباره برگرداندن عشق از دست رفته و رابطه تمام شده با معشوق را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!